e-Arşiv Fatura Nedir, Ne İçin Kullanılır?

e-Arşiv, kağıt ortamında düzenlenme, ibraz edilme ve muhafaza edilme zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenen ve ikinci nüshasının yine elektronik ortamda...
blank

e-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenme, ibraz edilme ve muhafaza edilme zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan veren uygulamadır.

e-Arşiv Fatura, e-Fatura uygulamasından biraz farklıdır. Oluşturulan faturalar, GİB üzerinden alıcıya ulaştırılmaz. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekir. e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler için oluşturulan faturaların dışındaki tüm faturalar, e-Arşiv Faturası olarak isimlendirilir.

e-Arşiv Faturaları, elektronik ortamda da gönderilebilir kağıt olarak da teslim edilebilir. e-Arşiv Fatura uygulamasıyla alıcısına gönderilen faturanın kopyası dışında diğer bir kopyası, elektronik mali mühür ve zaman damgasıyla imzalanarak elektronik ortamda arşive alınır. 

Bu kapsamda oluşturulan faturalar, bir sonraki ayın 1’i ile 15’i arasında oluşturulan e-Arşiv raporuyla GİB’e bildirilir. Rapor içeriğinde, faturaların başlık bilgileri ve dönem içinde iptal edilmiş faturalara yer verilir. 

e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, irsaliyeli fatura düzenleyemezler. Uygulama kapsamında düzenlenen belgelerde, 433 nolu tebliğ kapsamındaki düzenlemeler haricinde diğer vergi kanunları ve ilgili düzenlemelerde yer alan usul, esas ve sürelere uygun şekilde düzenlenmesi gerekir. 

e-Arşiv Fatura mükellefleri elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ikinci nüshalarını ve ilişkili e-Arşiv raporlarını, vergi kanunu ve diğer kanuni düzenlemelerin kağıt nüshalar için öngörülen süre dahilinde muhafaza ve istenilen durumda ibraz etmekle yükümlüdür. e-Arşiv Fatura mükellefleri hakkında bilgi edinmek içinKimler e-Arşiv Fatura kullanmalıdır?” başlıklı içeriğe göz atmanızı tavsiye ederiz. 

Benzer gönderiler

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla, genellikle çerezler biçiminde belirli hizmetlerden bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.
×