Fatura ve Serbest Meslek Makbuzu Arasındaki Farklar Nelerdir?

fatura-ve-serbest-meslek-makbuzu-arasındaki-farklar-nelerdir

Fatura ve Serbest Meslek Makbuzu arasında ki farklara değinmeden önce  Fatura Nedir ve Serbest Meslek Makbuzu Nedir konularını ele alalım.

Fatura Nedir?

Bir mal ya da hizmetin karşılığında müşterinin ödediği miktarın belgelendirilmesi işlemine Fatura denir.

Bu belge müşterilere zorunlu olarak verilmelidir. Bunun iki sebebi vardır. İlk olarak devlet tarafından alınan doğrudan vergilerin miktarı bu faturalar aracılığı ile tespit edilir. Eksik ya da hatalı olarak kesilmesi demek verilecek olan verginin doğru hesaplanmaması anlamına gelir. İkinci olarak mal veya hizmetin işletmeden alındığına dair ispat niteliği olan faturaya dayanarak garanti belgesi verilir. Dolayısıyla fatura konusu oldukça hassastır.

Fatura hem el ile hem de elektronik ortamda kesilebilir. Dijital çağda yaşadığımız için artık daha çok e-fatura kesimi yaygın bir şekilde gerçekleşmektedir. Hesapküpü ön muhasebe programı aracılığı ile saniyeler içerisinde e-faturanızı oluşturabilir, aynı anda kestiğiniz tüm faturaların muhasebe işlemlerini de takip edebilirsiniz.

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek erbabı olarak kabul edilen kişiler tarafından kesilen fatura türüne, serbest meslek makbuzu adı verilir. Göstermiş olduğu mesleki faaliyet kapsamında iş yaptığı kişi ya da kurumlara bu makbuzu ilgili kişi mutlaka kesmelidir.

Bu kişiler herhangi bir yere bağlı olmadan serbest olarak çalışan ve belli becerilere sahip uzmanlardır. Bu grup içerisine çok meslek dahil edilebilir. Bu bağlamda bu mesleklerden elde edilen kazanç ta serbest meslek kazancı olarak kaydediliyor.

Her ne kadar yalnızca elle kesilen bir makbuz olduğu düşünülse de serbest meslek makbuzu da elektronik ortamda işlenebiliyor. Bu bağlamda Hesapküpü ön muhasebe programı aracılığı ile hızlı ve sorunsuz bir şekilde e-serbest meslek makbuzu kesebilirsiniz. Böylece kesintisiz bir şekilde hizmet akışını sürdürürsünüz. Ayrıca düşük bütçe ile muhasebe işlemlerinizi de aynı anda yapabilirsiniz.

Serbest Meslek Makbuzu Fatura Yerine Geçer Mi?

Serbest meslek makbuzu konusunda kafaları karıştıran en önemli sorulardan birisi de fatura yerine geçip geçmediğidir. Bu noktada makbuz fiş ve fatura gibi görünse de arada farklılıklar bulunmaktadır. Dolayısıyla fatura yerine geçmez. İkisinin arasında bulunan farklılıkları şu şekilde açıklayabiliriz:

  • Faturada alınan vergiler sadece KDV’dir. Ancak serbest meslek makbuzunda KDV’ye ek olarak stopaj vergi kesintisi de yer alır.
  • Faturada stopaj bölümü bulunmadığı için gelirinizden herhangi bir tutar düşülmez. Ancak SMM’de bu yansıdığı için vergi dairesine yıl sonunda stopaj ödemesi yapılır.

Serbest Meslek Erbabı Kime Denir?

Serbest meslek erbabı tanımlaması, halk arasında herhangi bir yere bağlı olarak çalışmayan kişiler için yapılsa da aslında kanunlar önünde çerçevesi çizilmiş ve bu bağlamda işlem yapılan bir alandır. Bu durumda bakmamız gereken kanuni alan Gelir Vergisi Kanunu’dur. Bu kanunun 66. Maddesinde serbest meslek erbabı konusuna açıklık getirilmiştir. Madde, bu işi sürekli olarak yapan ve herhangi bir yere bağlı olmayan kişileri bu kategori içerisine alır. Alan birçok mesleği içerisine alır. Dolayısıyla, avukat, doktor, mühendis, mali müşavir, ressam, yazar, basın mensubu, öğretmen, danışman, veteriner, marangoz, tesisatçı, noter, terzi gibi pek çok mesleki alanı kapsar.

Serbest meslek erbabında bir diğer önemli nokta ise yapılan işin herhangi bir sermayeye dayanmamasıdır. Bu durumda dükkan sahipleri serbest meslek erbabı sayılır mı? sorusuna verilecek yanıt ise sermayenin olup olmadığına göre değişir. Örneğin bakkal mal alıp sattığı için bu alana girmezken kendi ürettiği ürünleri pazarlayan kişi ise serbest meslek erbabı sınıfına dahil olur.

Gider Pusulası Nedir?

Herhangi bir şekilde vergi mükellefiyeti olmayan kişiler tarafından mal ve hizmet karşılığında verilen belgeye gider pusulası denir. Bu belge tüketiciyi korumak amacıyla düzenlenir. Alınan mal ya da hizmetin iadesi için gider pusulası kullanılarak işlem yapılır. Yıllık kazancı 24 bin lirayı geçmeyen kişiler gider pusulası ile hizmet verebilir.

Serbest Meslek Makbuzu Kesmenin Gider Pusulasına Göre Avantajları Nelerdir?

Serbest meslek makbuzu ve gider pusulası birbirine benzese de aslında aralarında fark vardır. Gider pusulası belirli bir baremi dikkate alır. Yıllık devlet tarafından belirlenmiş gelir barajını aşmanız halinde artık gider pusulası kesemezsiniz. Bu durumda SMM kesmek zorundasınız. Ancak aşmıyorsanız bile SMM kesmenin belli başlı avantajları vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Gider pusulasında herhangi bir işletme kurmanıza gerek yoktur. Ancak serbest meslek makbuzu kesiyorsanız şahıs işletmesi kurmalısınız.
  • SMM kesmek demek kurumsal kimliğinizin olması anlamına gelir.
  • Gider pusulası kesiyorsanız yapılan masrafları göstererek vergiden düşürebilirsiniz.

Hangi Durumlarda Fatura Kesmeliyim?

Fatura kesmek vergi hesaplaması açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda herhangi bir mal ya da hizmet karşılığında müşterinize fatura kesebilirsiniz. Dolayısıyla şirket tarafından herhangi bir satış yapılması durumunda fatura kesilmesi zorunludur. Böylece mali tablo içerisindeki konumu daha rahat bir şekilde hesaplayarak yıl sonunda elde edeceğiniz kazancı belirleyebilirsiniz.

E- Faturamı Program Aracılığıyla Kesebilir Miyim?

Teknolojik gelişmeler ışığında düzenlenmeye başlanan e-fatura, Hesapküpü ön muhasebe programı aracılığıyla kesilebilir. Müşteriniz ile yaptığınız alım-satım işlemi sonrasında gerekli bilgileri girmeniz halinde saniyeler içerisinde e-faturanızı kesebilir, ilgili kişi ya da kuruma iletebilirsiniz. Hesapküpü aracılığıyla kestiğiniz faturalar, bulut teknolojisi ile saklanmaktadır. Hesapküpü’nü kullandığınızda fatura kestikten sonra muhasebe işlemi için ayrı vakit harcamanıza da gerek kalmaz. Aynı anda gelir gider dengenizi takip edebilirsiniz.

Hangi Durumlarda Serbest Meslek Makbuzu Kesmeliyim?

Serbest meslek erbabı iseniz ve gerekli şartları taşıyorsanız makbuzu da kesmek zorundasınız. Dolayısıyla bir hizmet verdiğiniz takdirde bu makbuz kesilmelidir. Satılan ürün ya da hizmetin ücreti alındıktan sonra bu makbuz müşteriye ulaştırılır. Vergi Usul Kanunu’nun 231. maddesinde; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” ibaresi yer almaktadır. Ancak makbuzda bu durum farklı işlemektedir. Satış yapılan anda SMM’yi müşterinize vermek zorundasınız.

Fatura ve Serbest Meslek Makbuzu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Fatura ve serbest meslek makbuzu arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Bu duruma göre,

  • Serbest meslek makbuzunda KDV’nin yanı sıra stopaj yansıtılır. Stopaj oranı da yüzde 22’dir. Ancak faturada yalnızca KDV ibaresi bulunur.
  • Fatura kesilmesi durumunda müşteriler şirket adına yıl sonunda muhtasar beyanname ile ödeme yaparlar. SMM kesilmesi durumunda bu direkt olarak tahsil edilir ve makbuzu kesen tarafından yatırılır.
  • Faturada stopajın olmaması nedeniyle yıl sonunda bu alanda ödeme gerçekleşmeyeceği için gelirlerde düşüş yaşanmaz. Ancak serbest meslek makbuzu kesildiği için yıl sonundaki gelirlerinden bir kısmı stopaj ödemesine gider.
  • Fatura kesen şirket daha rekabetçi bir fiyat ortaya koyabilir.

Fatura, SMM ve gider pusulası çok karıştırılan kavramlar olsa da özünde ufak detayları barındırarak birbirinden ayrılır. Dolayısıyla hangisini kesmeniz gerektiğini iyi bilmelisiniz.

Fatura, serbest meslek makbuzu gibi işlemler elektronik ortamdan yapılabilmektedir. Hesapküpü ön muhasebe uygulaması aracılığıyla tüm fatura ve makbuzları hemen keser, hızlı bir şekilde işleme alırsınız. Ayrıca birden çok işletmeniz varsa bunların takibini de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

bir yorum bırakın

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla, genellikle çerezler biçiminde belirli hizmetlerden bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.
×

Powered by WhatsApp Chat

×