Finansal Kiralama (Leasing) Nasıl Yapılır ve Sözleşme Nasıl Olmalıdır?

Yatırım aracı olarak kullanılan bir malın sözleşme ile belirlenen süre boyunca leasing şirketi tarafından belirlenen...

Yatırım aracı olarak kullanılan bir malın sözleşme ile belirlenen süre boyunca leasing şirketi tarafından belirlenen kira bedeli karşılığında kiracının kullanımına açmasına imkan sağlayan finansman yöntemine “Finansal kiralama” adı verilir. 

Ticari işletmeler, kullanacakları bir malı satın almak yerine ihtiyaçları doğrultusunda kiralama yoluna da gidebilir. Finansal kiralama; diğer adıyla leasing bu ihtiyacı karşılamak için vardır. Finansal kiralama yapabilmek için birtakım prosedürleri yerine getirmek gerekir. Bu yasal prosedürler, her iki tarafın da haklarının ve sorumluluklarının güvence altına alınmasını sağlar. 

Finansal kiralama sözleşmesinin nasıl yapılacağını öğrenmeden önce gelin birlikte finansal kiralamanın ne olduğuna daha detaylı şekilde göz atalım.

Finansal Kiralama (Leasing) Nedir?

Yatırım malı olarak kullanılan bir aracın sözleşme süresince leasing şirketi tarafından belirli tutardaki kira karşılığında kiracının kullanımına sunmasına olanak veren bir finansman yöntemidir. Kiracı, bu süreç boyunca inşaat makineleri, endüstriyel makineler ve fabrika gibi yatırım mallarını kullanma hakkı elde eder. 

Bu yöntem ile şirketler masraflarını kontrol altına alırken sermayelerini ve ihtiyaçlarını karşılayıp verimlilik ve kâr oranlarını da artırabilirler. Finansal kiralama sözleşmesi süresi boyunca kullanım hakkı kiracıya aittir. Mülkiyet hakkı ise leasing firmasına aittir. 

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Şeklen bazı şartlara tabi olan finansal kiralama sözleşmesinin (Leasing) şartları aşağıdaki gibidir:

 • Kiralayan ve kiracı arasında yazılı olarak yapılan bir sözleşmedir. Sözleşmede taraflar, kiralanacak olan mal, kiranın bedeli, kefiller, tarafların borç ve yükümlülükleri gibi temel maddeler bulunur.
 • Sözleşme yapılırken taraflardan biri mutlaka anonim şirket olmalıdır.
 • Sözleşme mutlak surette noterde düzenlenir. Söz konusu mal taşınır bir mal ise kiracıya ait ikametgah adresinin bulunduğu özel sicile noterde tescil ettirilir.
 • Sözleşmeye konu olan malın taşınmaz olması halinde ise, taşınmazın yer aldığı tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh edilmesi gerekmektedir. Şerhin olmazsa sözleşme geçersiz olur.
 • En az 4 yıl süre ile yapılabilir. Bu sürenin altında bir leasing sözleşmesinin yapılabilmesi için Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenmiş olan bazı sabit kıymetlerin söz konusu olması gerekir.
 • Sözleşme sona erdiğinde kiralanan mal, kiracının sorumluluğundan çıkar ve kiracının kullanım hakkı son bulur. Ancak, bazen süre sonlandığında kiracıya malın alım hakkı tanınabilir. Bu gibi durumlar genelde sözleşmede belirtilir.
 • Finansal kiralama şirketi, sözleşmesi yapılan malı kiralamadan önce muhakkak sigorta yapmalıdır. Sigortası yapılan malın aylık prim ödemelerinden ise kiracı sorumlu olur.
 • Kiracı, sözleşmenin konusu olan malı bir alt sözleşme ile başkasına kiralayamaz ya da herhangi bir şekilde kullandıramaz. Bu, ancak kiracı ile kiralayan arasında yapılan finansal kiralama sözleşmesinde söz konusu hale gelmesi durumunda yapılabilir. Sözleşmede buna izin veren bir ibare bulunmadığı sürece, söz konusu mal üçüncü kişilere devredilemez.

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesinde Kiracının Hakları ve Borçları Nelerdir?

 • Kiracı, sözleşmeye konu olan malın kira bedelini ödeme sorumluluğundadır. Kira ödeme periyotları sözleşmede belirlenmiştir.
 • Sözleşme süresi boyunca kiracı, mal üzerinde söz sahibidir. Sözleşmenin amacına hizmet edecek şekilde her türlü faydayı sağlama hakkına sahiptir.
 • Kiracı, sözleşmeye konu olan malı amacına uygun olarak ve özenle kullanmalıdır.
 • Malın zorunlu sigortasına ait primlerin karşılanmasından kiracı sorumludur. Sözleşmede sigorta işlemlerinden sorumlu olan taraf belirtilir.
 • Kiracı, sözleşme süresince kiraladığı malın her türlü bakımından sorumludur. Aksi bir hüküm söz konusu değilse kiracı bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.
 • Sözleşmenin geçerli olduğu süre içerisinde malın hasar görmesi durumunda sigortanın karşılamadığı ücretten de kiracı sorumludur.
 • Kiracının tercihi ile üçüncü kişiden sağlanan malın kusurlu olması halinde kiralayan taraf sorumlu tutulamaz.
 • Kiralanan malın mülkiyeti, kiralayan tarafa aittir. Sözleşmede kiracının satın alma hakkına dair bir düzenleme yapılması halinde malın mülkiyeti sözleşme sonlandığında kiracıya geçebilir.
 • Kiracı, kiracılık sıfatını ya da sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin alarak devredebilir.

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesinde Kiralayanın Hakları ve Borçları Nelerdir?

 • Malı kiralayan taraf, malın sorumluluğunu kiracıya devreder. Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde malın kiracıya devredilmesi zorunludur.
 • Malı kiralayan, malın satıcısı ya da imalatçısı ile sözleşme yapmadığından mal kiracıya teslim edilemezse; Borçlar Kanunu’nda yer alan borçların ifa edilmemesi halinde karşı tarafında haklarını düzenleyen hükümler uygulanır.
 • Sözleşmede belirtilmesi koşuluyla, kiracıya malı satın alma hakkı tanınabilir. Sözleşmenin bu şekilde düzenlenerek kiracıya tebliğ edilmesi şartıyla, kiracının satın alma hakkının otuz gün içinde kullanılmaması ve malın kiralayana iade edilmemesi halinde; Kiralayan tek taraflı olarak malın mülkiyetinin kiracıya devriyle ilgili her türlü işlemi yapma hakkına sahiptir.
 • Kiralayan, sözleşmede herhangi bir ibare geçmemesi halinde malın mülkiyetini üçüncü kişilere devredemez. Sözleşmede böyle bir ibarenin bulunması halinde ise devir işlemi ancak başka bir kiralayana devredilir.

Finansal Kiralama Sözleşmesi Örneği

Finansal kiralama ya da diğer adıyla leasing sözleşmesi, yukarıdaki yükümlülükler doğrultusunda söz konusu taraflar arasında gerçekleştirilir. Sözleşmesine örnek teşkil etmesi açısından Q&B Finans Bank’a ait finansal kiralama sözleşmesi örneğini inceleyebilir ve sözleşmenin detaylarına dair daha ayrıntılı fikir sahibi olabilirsiniz.

Benzer gönderiler

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla, genellikle çerezler biçiminde belirli hizmetlerden bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.
×

Powered by WhatsApp Chat

×