Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Türkiye’de, günde ortalama 47 Milyon insan internete bağlanıyor ve günün 7 saatini internet başında geçiriyor.

Kurumlar vergisi, herhangi bir iş kolunda faaliyet gösteren bir yasal kurumun bir mali yıl boyunca elde ettiği kazanç üzerinden devlete ödediği vergi türüdür.

Birden çok şubesi, farklı lokasyonlarda deposu, bürosu bulunan kurumlar ayrı ayrı hesaplama yapmadan şirketin merkezinin bağlı bulunduğu vergi dairesine beyanname verirler. Bu bağlamda tüm gelirler tek noktada hesaplanarak devletin ilgili kurumuna bildirilir.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi hesaplaması yapılırken iki detay göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar dar ve tam mükellefiyetlerdir. Dar mükellefiyette bir iş yeri kanun önünde ülkemizde değilse (merkezi yurt dışındaysa) sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirlerden vergi alınmasıdır. Geniş mükellefiyette ise, şirketin merkezinin ülkemizde bulunması dolayısıyla iş yerinin yurt içi ve yurt dışı şubelerinin tümü hesaplanarak vergilendirilmesi işlemidir. Bu bilgiler göz önünde bulundurularak, işletmeniz hangi dilim içerisinde yer alıyorsa, bu kapsamda gerekli düzenlemeleri yaparak vergi beyannamenizi verebilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kurumlar vergisi, bir dönem içerisinde elde edilen gelire göre hesaplanır. Genel bir mali yıl ödemesi olduğu için eklenecekler ve düşürülecekler doğru bir şekilde hesaplanarak beyanname düzenlenir. Dolayısıyla birçok noktada dikkatli bir hesaplama yapılması gerekir. Yapılacak olan hesap ise şu şekilde yapılır:

 • Şirket için vergi matrahı belirlenirken Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesinde yer alan oran dikkate alınır.
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Maddesine göre şirketin hesaplamaları yapılırken yalnızca elde edilen gelir hesaplanır. Bu da iş için yapılan masrafların (şirket giderleri) hesaplamadan düşüldüğünde elde edilen rakamdır.
 • Şirketin yaptığı net kara, kanun önünde kabul görmeyen giderler eklenmesi yoluyla vergi matrahı belirlenir.
 • Beş yıllık bir süreç içerisinde şirket zarar bir mali yılı zarar ile kapatmışsa bu durumu mutlaka vergi hesaplaması cetvelinde göstermelidir. Bu durumda şirketin zararı hesaplamada düşülür. Ancak zarar altıncı yıl ile birlikte cetvelden çıkartılır.
 • Kurumların yıl içerisinde her üç ayda bir ödediği geçici vergiler mali yıl sonunda ödenen kurumlar vergisi cetvelinde gösterilir. Bu sayede çizelge içerisinde peşin ödenen vergiler kalemi altında bu kısım düşürülür ve hesaplama buna göre yapılır.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Kurumlar vergisine yönelik tüm hükümler 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Devletin en büyük gelir kalemlerinden olan, yalnızca tüzel kişiliğe sahip olan şirketlerden tahsil edilir. Dolayısıyla ilgili kanun kapsamında şirketiniz şahıs kayıtlı ise devlet sizden bu alanda herhangi bir vergi talebinde bulunmaz. Bu bilgiler ışığında;

 • Anonim Şirketler
 • Kooperatifler
 • Limited Şirketleri
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
 • İş Ortaklıkları, Dernek ve Vakıf Şirketleri
 • İktisadi Kamu Kurumları

Kapsamına dahil edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Mevzuat

Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) 5520 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. 13.06.2006 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kanun 38 madde ve 5 bölümden oluşur. Bu bağlamda kurumların vergi hesaplamalarını yaparken atacakları adımlar için bir genel çerçeve çizer. Dolayısıyla şirketlerde bulunan muhasebe birimleri bu çerçeve içerisinde düzenleme yapar.

Kurumlar Vergisi 2021 Oranı Nedir?

Kurumlar Vergisi oranları her yıl değişebilir. Bir önceki yıla göre artış gösterdiğinde hesaplamalar da buna göre yeniden düzenlenir. 2020 yılında yüzde 20 oranında vergi tahsil edilmekteydi. Ancak kurumlar vergisine 2021 oranı yapılan düzenleme ile beş puan artış göstererek yüzde 25 oranına yükseltilmiştir. 2022 yılı için ise yüzde 23 oranı belirlenmiştir.

2021 yılı için belirlenen yüzde 25’lik oran 1 Ocak 2021 tarihinde başlayan yeni mali yıl için belirlenmiştir. Bilindiği üzere mali yıllar 1 Ocak- 31 Aralık arasında değerlendirilir, uygulanacak oranlar da bu zaman aralığını kapsar. Uygulama 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile verilecek beyannamelerde ilk defa uygulanmaya başlanacak.

Kurumlar Vergisi Oranı Nasıl Belirlenir?

Kurumlar tarafından ödenen vergi oranları belirlenirken birçok hesaplama yapılır. Bilimsel formüller ışığında yapılan bu çalışmalar kapsamında o yılın vergi oranı ortaya çıkar. Özellikle ETR1 formülü kullanılması yoluyla o yılki verginin oranı belli olur. Vergi oran belirleme formülasyonları kullanılarak elde edilen sonuç yasama organında ilgili komisyonda görüşülerek karara bağlanır ve meclise sunulur. Meclis tarafından kanunun ilgili maddesi değiştirilerek yeni oran ilan edilir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nedir?

Kurumlar Vergisi Beyannamesi, içeriği Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca düzenlenen 1010 numarasına sahip vergi beyan evrakıdır. Beyanname ilgili şirketin yaptığı hesaplamalar doğrultusunda düzenlenir ve iki yolla bağlı bulunan vergi dairesine gönderilir. Birincisi direkt olarak vergi dairesine götürüp teslim etmektir. İkincisi ise e-beyanname yoluyla internet üzerinden bu işlemi gerçekleştirmektir.

Devlet beyanname üzerinde yer alan bilgiler ışığında şirkete vergi borcu çıkartır. Belge içerisinde yazan bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Ancak yapılacak yanlış hesaplama tespit edilmesi durumunda ceza ile karşı karşıya kalmanız olası olduğu için mutlaka uzmanından yardım almalısınız.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

Kurumlar Vergisi Beyannamesi hazırlanırken birçok nokta göz önünde bulundurularak ilerlenir. Bu bağlamda alanında uzman kişilerden destek alarak adım atmanız doğru bir hesaplama yapmanızı ve ilerleyen süreçlerde herhangi bir ceza ile karşılaşmamanızı sağlayacaktır.

 • İlk olarak ele almanız gereken nokta verginin konusu ve mükellefi olacaktır. Bu kapsamda şirketin devlet nezdinde unvanı ve mükellefiyetin konusu dikkate alınarak gerekli bilgilerin doldurulma işlemine başlanmalıdır.
 • İkinci adımda kurumlar vergisinde muafiyet ve istisnalar kısmında yer alan noktaları göz önünde bulundurmalısınız. Bu aşamada şirketinizin net karını hesaplamalı ve devlet tarafından tanınan kalemleri vergi matrahından düşmelisiniz.
 • Son aşamada ise kurum kazancının doğru bir şekilde tespit edilmesi için kullanılacak araçları devreye almalısınız. Bu kapsamda safi kurum kazancı tespiti, tutardan indirilecek giderlerin yazılması, kanunen kabul edilmeyen giderlerin doğru hesaplanması, beş yıl içerisinde oluşan zarar, indirim gibi kalemleri dikkate almalısınız.

Ana başlıkların içerisinde birçok alt başlık vardır. Bu bağlamda kurumlar vergisi beyannamesi doldururken mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Kurumlar vergisi beyannamesi, mali yılın bitiminden itibaren izleyen dördüncü ayın ilk günü itibari ile verilmeye başlanır. Bu süre aynı ayın son günü mesai saatinin bitimi ile sona erer. Dolayısıyla 1 Ocak – 31 Aralık arasını kapsayan mali yılın beyannamesi, Nisan ayının ilk iş günü verilmeye başlanır. Son iş gününde ise sona erer. Ancak internet üzerinden e-beyanname verecekseniz mesai saatleri dışı olan zaman diliminde de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Zaman zaman hükümet aldığı karar kapsamında olağanüstü durumların yaşanmasına da bağlı olarak bu süreyi uzatabilir. Örneğin geçtiğimiz yıl ortaya çıkan covid-19 nedeniyle beyannameler 1 Nisan-1 Haziran arasında verilmişti. Bu kapsamda oluşacak gelişmeleri yakından takip etmek gerekmektedir.

Dar mükellefiyet kapsamında olan kurumlar ülkeyi terk edeceklerse bu işlem gerçekleşmeden 15 gün önce vergi beyannamesini vermelidirler.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Örneği Nasıl İndirilir?

Kurumlar Vergisi Beyannamesi’ne kurum ve kuruluşlar  Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesi üzerinden rahatlıkla ulaşabilirler.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı sitesine (gib.gov.tr) giriş yapın
 • Sayfanın en alt kısmında yer alan “Yardım & Kaynaklar” kısmında yer alan “Beyanname Formları & Bildirimler” linkine tıklayın.
 • Açılan sayfadan “KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ” seçeneğini bulun ve yanında yer alan “indir” butonuna tıklayın.
 • İnen beyanname sizin kurumunuz için vergi dairesine ileteceğiniz belgedir. Bu evrakı doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak bildirimde bulunabilirsiniz.

Hesapküpü olarak Kurumsal Vergisi hakkında yazdığımız blogumuzda aklınıza takılabilecek her soru için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hesapküpü Online Ön Muhasebe Programı 3 Ay üretsiz kullanmka ve e-fatura işlemlerinden kullanabileceğiniz 100 kontör hediyenizi hemen alabilirsiniz.

bir yorum bırakın

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla, genellikle çerezler biçiminde belirli hizmetlerden bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.
×

Powered by WhatsApp Chat

×