Tahsilat Makbuzu Nedir ve Nasıl Doldurulmalıdır?

Tahsilat makbuzu, iki ticari taraf (satıcı ve müşteri) arasında gerçekleştirilen alım-satım faaliyetlerinde kullanılan en temel belgelerin başında gelir. Bir müşterinize bir ürün ya da hizmet sattığınızda, ödemenin...

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Tahsilat makbuzu, iki ticari taraf (satıcı ve müşteri) arasında gerçekleştirilen alım-satım faaliyetlerinde kullanılan en temel belgelerin başında gelir. Bir müşterinize bir ürün ya da hizmet sattığınızda, ödemenin bir miktarını veya tamamını aldığınızda tahsilat makbuzu kesebilirsiniz.

Kredi kartı, havale, çek ya da elden ödemelerin tümünde bu makbuzu kesebilirsiniz. Hukuku niteliği bulunan tahsilat makbuzu ile müşterinizden aldığınız ödemeyi belgelemiş olursunuz. Sattığınız ürün ya da hizmetle ilgili olumsuz bir durum oluşursa bu belgeyi ibraz edebilirsiniz.

Tahsilat makbuzu, çoğu zaman tediye makbuzu ile karıştırılır. Tediye makbuzu, verilen hizmet karşılığında ödemenin kaydının tutulmasını sağlayan resmi belgedir. Ödemeyi yapan firma ya da kişi tarafından hazırlanır.

Tahsilat makbuzu nasıl doldurulur?

Ödeme alındıktan sonra doldurulması gereken tahsilat makbuzu, iki taraf arasında alacak verecek olup olmadığını belgeler. Makbuzdaki zorunlu alanların doldurulması gerekir. Hangi tarihte düzenlendiği bilgisi de belgede yer almalıdır. Tarih doğru girilmezse belge geçersiz sayılabilir. Tarih bölümüne, hizmetin satın alındığı ve ödemenin yapıldığı tarih girilmelidir.

Tahsilat makbuzunda özetle aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Makbuz düzenleyenin adı, soyadı ve unvanı
 • Makbuz düzenleyen tarafın adresi ve telefonu
 • Makbuzun düzenlendiği tarih
 • Ödemenin tutarı (yazıyla ve rakamla)
 • Ödemenin yapılma sebebi
 • Tahsilatın çekle yapılması halinde çek numarası ve çekin hangi bankaya ait olduğu bilgisi
 • Ödemeyi yapan kişi adı ve soyadı
 • Ödemeyi alan tarafın imzası

Tahsilat makbuzu düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Tahsilat makbuzunda doldurulmayan alan varsa bu alanlar çizgi ile kapatılmalıdır böylelikle bu alanlar doldurulamaz.
 • Belgede, parayı alan kişinin adı ve soyadı geçmelidir.
 • Makbuzu alan kişinin doldurulan bilgileri doğru kabul ettiğine dair imzalaması gereklidir. Yalnızca imzalanan makbuz yasal bir belge özelliğine sahip olur.

Tahsilat makbuzu nerelerde kullanılır?

İşletmenize para giriş-çıkışı olduğunda kullanılan bir belgedir. Satılan ürünün ya da hizmetin karşılığında yapılan ödemenin kayıt altına alınması anlamına gelir.

Hangi durumlarda tahsilat makbuzu kesmenize gerek yoktur?

Aşağıdaki 3 madde yer alan unsurlar tahsilat makbuzu yerine geçer. Ayrıca tahsilat makbuzu kesmenize gerek kalmaz. 

 • Bir yazar kasanız varsa ve bu kasadan satış fişi kestiyseniz ayrıca bir makbuz gerekmez. 
 • Ödemeye dair kredi kartı slibi varsa tahsilat makbuzuna gerek kalmaz.
 • Bankadan yapılan havale ya da EFT işlemi sonunda dekont alındığında da ayrıca makbuz kesmenize gerek yoktur.

Tahsilat makbuzu kaç liraya kadar kesilir?

Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışı işlemleri önlemek amacıyla belirlediği limite göre 7.000 TL’yi aşan ödemelerin banka, finans kuruluşları veya PTT aracılığıyla yapılması zorunludur.

24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak halihazırdaki 8.000 TL’lik had, 2016 yılından geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye indirilmiştir.

13 yılı aşkın süredir yürürlükte olan bu uygulama, fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve vergiden muaf esnafları kapsamaktadır.

Tahsilat ve ödemelerin finans kurumları aracılığıyla yapılmış olması tarafların o işleme ilişkin Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgeleri (serbest meslek makbuzu, fatura, gider pusulası vb.) düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Parça parça ödeme yapmak ise mümkün değildir. İster tek seferde, ister parça parça ödeme yapın, aynı günde aynı kurum ya da kişiye yapılan ödeme işlemine ait toplam tutarının 7.000 TL’lik haddi aşmaması gerekmektedir.

İşlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa ya da belirtilen miktarı aşsa bile aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur. Düzenlemeye uymayanlara ödediği ya da tahsil ettiği tutarın yüzde 5’i oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Tahsilat makbuzu nasıl kesilir?

Tahsilat makbuzu ödeme yapıldığı gün kesilmelidir. Bu makbuzlar resmi belge niteliği taşıdıkları için, ay sonunda kesilmesi gereken bir tahsilat makbuzunun bir dahaki ayın başında kesilirse o ayın vergilerini etkileyebilir ve devlete ödenen verginin yanlış hesaplanmasına sebep olabilir.

Makbuzdaki zorunlu alanlar ve tüm gerekli bilgiler doldurulduktan sonra tahsilat makbuzunun iki nüshası çıkarılır. İki nüsha da firma kaşesi vurularak imzalanır. Belgenin bir nüshası sizde, diğeri ise satışını yaptığınız kişinin firmasında kalır.

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla, genellikle çerezler biçiminde belirli hizmetlerden bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.
×

Powered by WhatsApp Chat

×