Tevkifat ve Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifat, kelime olarak “para konusundaki kesintiler” anlamına gelir. Vergi açısından değerlendirecek olursak...

Tevkifatlı Fatura, kelime olarak “para konusundaki kesintiler” anlamına gelir. Vergi açısından değerlendirecek olursak, tevkifat kelimesi kesinti yapma ve alıcı ile satıcı arasındaki bölüşme işlemleri için kullanılır.

Devlet, katma değer vergisini (KDV) sadece satıcıdan almaz, alıcı ve satıcı arasında bölüştürür. Bu şekilde ödeme daha düzenli olur. İki farklı türde tevkifat vardır. Bunlardan biri KDV tevkifatı, diğeri ise gelir vergisi tevkifatıdır.  

KDV Tevkifatı: 

Yasada belirli mal ve hizmetlerin alım satımı ya da hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin alıcıdan bazen tamamının bazen ise kanunda belirtilen ordaki kadarının kesilerek vergi sorumlusu sıfatıyla satıcı yerine vergi dairesine beyan edilmesi ve ödenmesidir. 

Gelir vergisi tevkifatı: 

Bakanlar Kurulu tarafından, Gelir Vergisi Kanunu 94. maddede yer verilen gelir türleri üzerinden belirli oranlarda yapılan kesintidir. Gelir vergisi tevkifat oranlarını GİB’e ait ilgili sayfada görebilirsiniz.

Tevkifatlı Fatura Nedir? 

Tevkifatlı faturada hesaplanan katma değer vergisi miktarı alıcı ile satıcı arasında paylaştırılır. Tevkifatlı fatura aslında normal ve irsaliyeli fatura ile aynıdır. Sadece, tevkifatlı faturada faturanın konusu olan vergi, alıcı ile satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınır. Böylece KDV sorumluluğu, alıcı ve satıcı arasında yarı yarıya paylaştırılmış olur.

Tevkifat uygulanabilecek hizmetler:

Her ürün ya da hizmet satışında tevkifat uygulanmaz. Tevkifat oranı Bakanlar Kurulu’nca belirlenen işlemler için uygulanabilir. Bu hizmetlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir:

  • Bazı yapım işleri
  • Yapım işleriyle ilişkili mühendislik-mimarlık hizmetleri
  • Çevre bakımı, bahçe ve temizlik hizmetleri
  • Özel güvenlik hizmetleri
  • Demirbaş, makine, teçhizat ve taşıtlara ait tamir, bakım ve onarım hizmetleri
  • Yemek servisi
  • Denetim ve danışmanlık hizmetleri
  • Yapı denetim hizmetleri

Benzer gönderiler

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla, genellikle çerezler biçiminde belirli hizmetlerden bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.
×

Powered by WhatsApp Chat

×