Ücret Geliri Olanlar Vergi Beyannamesi Verecek

Ücret geliri olanlara getirilen vergi beyannamesi yükümlülüğünün kimleri kapsadığı, avantaj ve dezavantajları, hangi durumlarda vergi iadesi alınabileceğini bu yazımızda ele aldık.

2020 yılı itibarıyla ücret gelirine göre çalışanların gelir vergisi beyannamesi verme zorunlu hale getirildi. Ücret geliri olanlara getirilen vergi beyannamesi yükümlülüğünün kimleri kapsadığı, avantaj ve dezavantajları, hangi durumlarda vergi iadesi alınabileceğini bu yazımızda ele aldık.

Şirket çalışanları şimdiye kadar aldıkları maaşın vergisini düşünmüyordu. Yalnızca aynı yıl içerisinde iş yeri değişikliği yaptıklarında vergi ödemek durumunda kalıyorlardı. Ancak bu durum yapılan yeni düzenlemeyle değişti ve artık tek iş yerinde çalışanlar da ver 2020 yılından itibaren vergi beyannamesinde bulunmaları gerekli olabiliyor.

2019 yılında yapılan düzenleme ve 7194 sayılı kanuna göre 2020 yılında 600.000 TL ve üzerinde brüt geliri elde edenler artık gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü. Konuyu daha da açacak olursak; primler dahil olmak üzere 2020 yılında aylık yaklaşık 31.770 TL kazanan C-Level birçok yönetici (CEO, CMO, CFO, CHRO, CTO, COO gibi), sporcular ve sanatçılar da bu kapsamda yer alacak ve yıl sonunda vergi beyannamesinde bulunmak durumunda kalacak.

Vergi Beyannamesi Zorunluluğunun Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar Nelerdir?

Dezavantajlarından biri ek bir işlem olması ve yıl sonunda (takvim yılını izleyen Mart ayında) verilecek olmasıdır. Ek vergi çıkmayabileceği gibi, beyannamede ek gider gösterilmezse beyanname gelir vergisi ve ücret gelir vergisi dilimleri arasındaki farktan dolayı 4.800 TL’lik ek bir vergi çıkabilir. 

Eğer beyanname verilmezse iş yeri kira geliri, temettü gelirleri, Eurobond faiz geliri gibi gelirler de beyannameye dahil edilecektir. İş yerinden elde edilen yıllık gelir 49.000 TL altında ise beyan edilmezken, toplam ücret gelirinin 600.000 TL’yi aşması durumunda ise bu gelirler beyannameye eklenir.

Avantajlardan biri, yıl sonunda (takvim yılını izleyen Mart ayında) gelir vergisi beyannamesinde yapılan bazı harcamalar gider olarak gösterilerek vergi iadesi alınabilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; 2020’de yıllık ücret geliri 600.000 TL olan bir çalışan 60.000 TL eğitim gideri beyan ederse, 16.200 TL vergi iadesi alabilir.

Gelir vergisi beyannamesinde bulunmak zorunda olmayan çalışanların gelir vergisi, işveren tarafından stopaj yoluyla kesilerek çalışan adına vergi dairesine ödenecektir.

Ücret geliri yoluyla işverenden elde edilen bu vergi nihai vergi olacaktır. Yıllık geliriniz 600.000 TL altında ise işveren sizin adınıza gelir vergisini her ay düzenli olarak vergi dairesine ödemektedir.

Kimler Yıl Sonunda (izleyen Mart ayında) Beyanname Vermek Zorunda?

2020 yılında aylık net geliri 31.770 TL, yıllık brüt geliri 600.000 TL üzerinde olan, bir ya da birden fazla işverenden bu ücret toplamını elde eden kişiler beyanname vermek zorundadır.

Yine söz konusu çalışan 2020 yılında birden fazla işverenden ücret alıyorsa 2. ve daha fazla işverenden sağlanan gelire ait brüt tutarın 49.000 TL’den fazla olması gerekir. Bu durum genelde yıl içinde yapılan iş değişikliklerinden kaynaklanan bir yükselmedir.

Yıllık Gelir Beyannamesinde Neler Gider Olarak Gösterilebilir? 

Stopaj yoluyla vergilendirilen gelirlerde (bordro, aylık maaş) işverenlere başta sigorta primleri olmak üzere bazı indirimler uygulanabiliyor. Eğer siz de yıl sonunda (takvim yılını takip eden Mart ayında) yıllık gelir beyannamesinde bulunacaksanız aşağıda göreceğiniz bazı harcamaları gider olarak göstererek vergi iadesi alabilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken durum şudur: Yıllık vergi beyannamesinde gider olarak gösterdiğiniz harcamalar karşılığında mutlaka fiş, fatura veya makbuz gibi bir belge almalısınız ve bu belgeleri 5 yıl boyunca saklamalısınız. Eğer vergi iade talebinde bulunursanız bu belgeler vergi dairesi tarafından sizden istenir.

Yıl sonu gelir vergisi beyannamesinde indirim gösterilebilecek başlıca giderler:

 • Eğitim ve sağlık harcamaları:
 • Bağış ve yardımlar
 • Hayat/Şahıs sigorta prim ödemeleri
 • Bireysel Katılım Yatırımcı ödemeleri
 • Sponsorluk harcamaları

Beyan ettiğiniz gelirin en fazla %10’u kadar sağlık ve eğitim harcaması beyan edebilirsiniz. Bu giderleri kendiniz eşiniz veya çocuklarınız için yapmış olabilirsiniz. Bu hizmetler karşılığı ödeme yaptığınız kurumlar, Türkiye kurumlar vergisi mükellefi olmalı. Faturada yer alan KDV dahil giderin tamamını indirim olarak düşünebilirsiniz.

Hangi Eğitim Harcamaları Gelir Vergisi Beyannamesinde Gider Olarak Gösterilemez?

Aşağıdaki durumlarda yapılan eğitim masrafları yıl sonu gelir vergisi beyannamesinde gider olarak gösterilemez:

 • Devlet okulları için ödenen kayıt ücretleri,
 • Kurumlar vergisi mükellefi olmayan vakfa ait okul yada üniversitelere yapılan ödemeler,
 • Eğitimi süren 25 yaş üstü çocukların veya diğer durumlarda 18 yaş üstü çocukların eğitim masrafları,
 • Yurt dışı eğitim masrafları,
 • Özel spor ve müzik kursları, müzik aletleri, oyuncak masrafları,
 • Sinema, tiyatro ve konser giriş ücretleri,
 • Özel sürücü kursu harcamaları,
 • Okul aile birliğine veya okul koruma derneğine yapılan bağışlar,
 • Okul yemekleri için yapılan ödemeler,
 • Dergi ve gazete almak için yapılan harcamalar,
 • Öğrenci evine ait kira, elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri,
 • Koruyucu ailelerin çocuklarına ilişkin eğitim masrafları,
 • Ayrıldığı eşinin adına düzenlenen eğitim harcamalarına ilişkin faturalar
Hangi Eğitim Harcamaları Gider Olarak Beyannamede Dikkate Alınır?
 • Eğitim ve öğretim kurumları ile dersane, anaokulu, kreş gibi eğitim amacıyla yapılan ödemeler,
 • Okula gidiş-geliş hizmeti için ödenen servis ve taşıma ücretleri,
 • Kullanımı zorunlu olan okul üniformaları ve ayakkabı masrafları,
 • Kırtasiye alımlarında yapılan harcamalar,
 • Kurs ücretleri, her türlü kitap (ders kitabı, hikâye, roman, deneme, bilimsel eser vb.),
 • Eğitim amaçlı kullanılan internet hizmeti için yapılan harcamalar, bilgisayar ve yazıcı masrafları.
 • Üniversiteye hazırlık dergileri için yapılan harcamalar,
 • Özel yurt ödemeleri.

Benzer gönderiler

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla, genellikle çerezler biçiminde belirli hizmetlerden bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.
×

Powered by WhatsApp Chat

×