Yevmiye Defteri Nedir ve Nasıl Tutulur?

Muhasebede ticari işlemler tarih sırası ile ve belgelere dayandırılarak kayıt altına alındığı defter, yevmiye defteridir. Bu defterde kayıtlar nasıl tutulmalıdır sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Muhasebede ticari işlemler tarih sırası ile ve belgelere dayandırılarak kayıt altına alındığı defter, yevmiye defteridir. Yevmiye defterine kaydedilen her bilginin mutlaka belgeye dayanması gerekir.

Muhasebedeki ticari işlemlerin tarih sırası ve belgeye dayandırılarak kayıt altına alındığı ve saklandığı deftere yevmiye defteri adı verilir. Ticari faaliyet gösteren firmalar için önemli olan yevmiye defteri kayıtlarını doğru şekilde tutmak ve İşletme sahiplerinin bu kayıtlar üzerinde titizlikle durması gerekir. 

Aksi takdirde işletmeler cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Yazımızın devamında, firma sahiplerinin yevmiye defteri tutarken üstünde durması gereken noktaların hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz. Yevmiye defteri hakkındaki detaylara geçmeden önce, dilerseniz yevmiyenin ne olduğu konusuna kısaca değinelim.

Yevmiye Nedir?

Muhasebede “yevmiye” kelimesi, yapılan günlük işlemleri temsil eder. Ticaretle uğraşan firmaların belgelemek suretiyle maddeler oluşturarak, tarih sırasıyla yapılan bu işlemleri kaydetmesine yevmiye kaydı denir. Çalışanlara yapılan ödemelere ait belgeler de yevmiye defterine kaydedilmelidir. 

Yevmiye tanımı özellikle inşaat sektöründe sıkça kullanılan bir terimdir. Bunun nedeni ise inşaat işçilerinin işverenle yevmiye üzerinden anlaşması ve bu şekilde ödeme almasıdır. İnşaat işçileri yevmiye ile çalışır, bazı işveren ve işçiler arasında haftalık ya da aylık olarak anlaşma yapılsa da, inşaat sektöründe çalışan işçiler ücretlerini genellikle günlük olarak alır. 

Yevmiye Defteri Nedir?

Ticari işlemler sırasında tarih sırasına göre belgelendirilerek kayıt altına alınan işlemlerin yer aldığı deftere yevmiye defteri adı verilir. Bu defterde kayıtlı bütün bilgiler mutlaka belgelere dayandırılır. Muhasebe belgesi bulunmayan işlemler kayıt altına alınamaz.

Yeni faaliyete geçen bir işletmede yevmiye defterine kaydı yapılan ilk şey bilanço kaydıdır. Daha önceden açılmış ve faaliyetine devam eden bir işletmede ise önceki döneme ait dönem sonu bilançosunda bulunan bilgiler esas alınarak kayıt oluşturulur. 

Yevmiye Defteri Nasıl Tutulur?

 • Yevmiye defteri Türkçe tutulur ve yevmiye kaydı Türk para birimi kullanılarak yapılır. Türkçe kaydının bulunması koşulu ile yevmiye defterine yabancı dilde kayıt da yapılabilir.
 • Yevmiye defterindeki kayıtlar Türkçe olarak ve Türk para birimi kullanılarak tutulur. Türkçe bir kaydının bulunması koşuluyla bu deftere yabancı dilde de kayıt yapılabilir.
 • Tutulan kayıtlarda sembol, rakam, harf gibi kısaltmalar bulunuyor ise bunlar anlamları ile birlikte yer almalıdır. Bu kısaltmaların anlamları şüpheye ya da duraksamaya sebep olmayacak şekilde olmalıdır.
 • Defter kaydı daima düzenli, doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmalıdır.
 • Tutulan yevmiye defteri kayıtları arasında boşluk bırakılmaz ve satır atlaması yapılmaz.
 • Kayıtlar ciltli bir defterde tutuluyor ise defter sayfaları koparılamaz. Tasdikli müteharrik yaprakların bulunduğu bu defterlerde yaprakların sırası bozulamaz ve yırtılamaz.
 • Defterde yer alan muhasebe işlemlerinin, işin gereğine ve hacmine uygun şekilde ve muhasebenin intizamını, anlaşılırlığını bozmadan kaydedilmesi gerekir. Kayıtlar 10 günden fazla gecikmemelidir. 
 • İşletmelerin kaydını bordro, muhasebe fişi ya da primanota gibi yetkili kişilerin imza ve parafını taşıyan vesikalara dayandırarak yürütmesi halinde işlemlerin deftere işlenmesi gerekir. Bahsi geçen kayıtlar 45 günden uzun sürmeyecek şekilde kayıt altına alınır.
 • Yevmiye defteri maddelerinde herhangi bir yanlışlık meydana gelirse sadece muhasebe kaidelerine uygun olarak düzeltme yapılabilir.
 • Yevmiye defterine işlenen bir kayıt, daha sonra içeriği belirlenemez hale gelecek şekilde değiştirilemez.
 • Defterdeki bir kaydın üstünün çizilmesi ancak gerçeği yansıtmak ve düzeltmek amaçlı olabilir. 
 • Eski kayıtlar anlaşılmayacak hale getirilemez, tahrip edilemez. Yalnızca bu kayıtların üzeri görünür ve anlaşılır bir şekilde çizilebilir.

Yevmiye Defteri Ne Zaman Yazdırılmalıdır? 

Yevmiye defteri ile tutulması gereken zorunlu kayıtlar, Vergi Usul Kanunu 219. maddeye göre yaşanması muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak en fazla 10 gün içerisinde işlenir. 

Muhasebe fişine işlenmesi ve işlenen fişlerin yetkili kişilerce imzalanarak muhasebe kayıtlarına geçirilmesi durumunda ise bu fişlere kayıt işlemi, 45 gün süreyle yevmiye defterine kayıt yerine geçebilir. Fakat 45 günlük süre sonunda artık bu fişlerin yasal deftere işlenmesi şarttır.

Muhasebe fişlerinin bilgisayar ortamında bulunması halinde dahi kâğıt ortamında hazırlanıp yetkili kişiler tarafından imzalanmadığı sürece 45 günlük süre değil 10 günlük süre geçerlidir.

Muhasebe fişlerinin bilgisayar ortamında bulunması yani kağıt ortamında aktarılarak yetkililere imzalatılmamış hallerinin bulunması halinde bu süre 45 günden 10 güne düşer.

Yevmiye Defteri Yazılırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir? 

Yevmiye defterine muhasebe işlemleri kayıtları girilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Yevmiye maddesinde hesap ismi büyük harfle yazılır.
 • Yevmiye kaydı sırasında hesap isimleri arasında boşluk bırakılmaz. Aralarında boşluk bulunan hesap isimlerinin üstü çizilir.
 • Yevmiye defteri yazımı esnasında hesap numaraları, hesap planından faydalanarak öğrenilebilir.
 • Yevmiye maddesinde bulunan borç ve alacak tutarları mutlaka aynı olmalıdır.
 • Yevmiye defterinde yer alan madde numarasının önünde, büyük deftere ait sayfa numarasının yer aldığı iki adet sütun bulunur. Bu sütunlara, hesapların büyük defterde hangi sayfalarda yer aldığı yazılmalıdır.
 • Defterde yer alan her sayfanın sonunda o sayfanın toplamı alınmalıdır, sayfanın altına ve sonraki sayfanın başına yazılmalıdır. 

Hesapküpü olarak yevmiye defterli ile ilgili her sorunuzu bize destek@hesapkupu.com üzerinden ulaştırabilirsiniz.

bir yorum bırakın

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla, genellikle çerezler biçiminde belirli hizmetlerden bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.
×

Powered by WhatsApp Chat

×